Konsmo Bedehus

  Barn og unge

  Aktiviteter for barn og unge på Konsmo Bedehus

  Bedehusklubben (3.- 7. klasse)

  Bedehusklubben  er for alle barn fra 3.-7 klasse. Vi samles annehver mandag på bedehuset kl 17.30-19.
  Det starter med en felles samling sammen med "Spiren" og "Gutteklubben". Da er det andakt, bønn og sang.
  Deretter går vi i bedehusklubben til vårt rom. Vi har ulik lek og  aktiviteter, vi lager noe og koser oss. Noen ganger drar vi på tur.
  Vi har som mål å arrangere basar i mars/april hvor vi samler inn penger til Actas misjonsprosjekt.
  Samlingene avsluttes med felles kveldsmat med de andre klubbene.
  Velkommen :-)

  Hilsen lederne Solvår Ougland, Bjørg Hamran, Oddny Andersen og Solveig Vrålstad og noen flere som hjelper til.
  Image

  Spiren

  Spiren er et barnelag for jenter og gutter fra 3 år og ut 2. klasse.

  Vi har samlinger på bedehuset annenhver mandag fra kl 17.30 til 18.40. Vi begynner med felles andakt og sang sammen med gutteklubben og jenteforeningen. Går så hver til vårt, der vi har forskjellige aktiviteter.

  Hjertelig velkommen!

  Hilsen Astrid Persson, Beate Eikeland og Norveig Eikeland
  Image

  Gutteklubben (fra 3. klasse)

   

  Konsmo Gutteklubb ble startet i august 2015.

  I forbindelse med omorganisering av barnearbeidet på bedehuset i 2015 (Spiren, Jenteforeningen og Yngres) ble det fort klart at det ikke var noe tilbud for guttene i alderen 3. til 7. klasse (samme aldersgruppe som jenteforeningen).

  Vi fant ut at dette måtte vi gjøre noe med, og etter å ha spurt noen voksne menn til å være med som ledere, satte vi i gang. Vi ønsket å ha en gutteklubb som kombinerer opplæring i kristen tro og moral med aktiviteter ute i naturen og opplæring i div. praktiske ferdigheter (lære knuter, bruk av kniv, kanopadling, førstehjelp, riktig bruk av naturresurser med mer). Disse aktivitetene ville det være vanskelig å gjennomføre inne i bedehuset, pluss at vi ønsket et eget «klubblokale». Resultatet ble at bedehuset gikk til anskaffelse av en stor lavvo som ble satt opp på bedehusets eiendom.

  I lavvoen er det en god vedovn, og ei åpen grue vi kan grille på. Vi har også anskaffet ei god oppladbar led-lampe slik at vi får godt lys.

  På den første samlingen vi hadde 31/8-2015 ble lavvoen montert, og senere laget guttene selv benker til å sitte på.

  Den første kvelden møtte det 21 gutter, langt over det vi hadde forestilt oss, men veldig kjekt at så mange hadde lyst til å se hva dette kunne være.  Antall fremmøtte har siden variert fra under 10 til omkring 20.

  Av aktiviteter vi har hatt i disse 6 årene  som har gått kan nevnes:

  Opplæring i bruk av kniv, knuter, riktig bruk av naturen, bygging av fuglekasser og matautomater, demonstrasjon av separator, oppdeling av vilt (rådyr), brannslukking, førstehjelp, gardsbesøk, besøk på Kristiansand brannstasjon, kanoturer, besøk av politiet, laget seljefløyter, fisketurer, potetdyrking utenfor lavvoen. Vi har også hatt besøk av noen godt voksne som har fortalt fra «gamle dager». Ganske variert program med andre ord.

  Klubbkveldene er annenhver mandag og vi starter kl. 17.30 med en fellessamling i bedehusets storsal sammen med  Spiren og Jenteforeningen. Her har vi sang og andakt ca. ½ time før vi går hver til vårt.

  Kvelden avsluttes kl. 18.40 i spisesalen til felles kveldsmat (dette har ikke latt seg gjennomføre mens det har vært Koronarestriksjoner, men vil mest sannsynlig starte opp igjen etter 1/1-2022). 

  Konsmo Gutteklubb er tilsluttet Misjonssambandet (NLM), og for tiden er det følgende voksne ledere:

  Njål S. Kristensen, Torbjørn Helle, Ole Egil Østebø, Odd Arild Eikeland, Reidar Vrålstad og Tor Arvid Kristensen.

  Klubben er for alle gutter i Konsmo i nevnte aldersgruppe. Vi har en medlemskontingent på kr. 50,- som er frivillig, men for hvert betalende medlem får klubben et tilskudd fra frifondmidler som blir tildelt gjennom NLM. Denne økonomiske støtten gjør det mulig å drive med de nevnte aktivitetene uten å måtte be om ytterligere betaling fra medlemmene.

  Dersom noen ønsker ytterligere opplysninger om Konsmo Gutteklubb er det bare å kontakte en av lederne.

  Image

  Yngres (fra 5.-7. klasse)

  På Yngres legger vi vekt på forkynnelse av hele Bibelen.
  Jesus Lever! Han er den oppstandne Herre og Frelser. Livet har to utveier, og Jesus sier ingen kommer til Faderen uten ved meg.

  En Yngres samling består av forkynnelse av Guds Ord, lek og konkurranser.
  Se Yngres program for mer info.

  Velkommen til Yngres!

  KRIK (fra 7. klasse)

  KRIK Konsmo er for ungdommer fra 8. klasse og oppover. De har faste samlinger hver 14. dag (fredager).

  Image

  Treffpunkt (fra 7. klasse)

  Treffpunkt: Ungdomssamling på bedehuset annenhver lørdag.

  Image